10e Editie Midwinterwol 2019

13 en 14 december 2019

Manege "De Dollard"

Oosteinde 26

9675 TA Winschoten

10e Editie

Info: http://www.midwinterwol.nl/page/eerst